Strona korzysta z plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Dowiedz się więcej. Zamknij

 

 

Szanowni Państwo,

 

Agencja Reklamowa „START” Ireneusz Wytkowski zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej dotyczącą opracowania udoskonalonego produktu w postaci reklamy outdorowej z funkcją dynamicznego oświetlenia krawędzi zewnętrznych wraz z systemem wytwarzania i magazynowania energii i możliwością zdalnej konfiguracji. W załączeniu udostępniam pełną treść zapytania ofertowego oraz formularz oferty. Oferty należy składać na wzorze formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Oferta powinna być przekazana w terminie do dnia 13.07.2016r. do godziny 15.00 Oferta powinna być przesłana: a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: b.jaszkowski@startart.pl lub b) za pośrednictwem poczty standardowej, kuriera, posłańca lub osobiście na adres: Agencja Reklamowa „Start” Ireneusz Wytkowski ul. Glinki 62A 85-174 Bydgoszcz

 

W przypadku ofert złożonych pocztą tradycyjną decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego. W razie wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 666 039 233. z  p. Bartłomiejem Jaszkowskim lub na adres email: b.jaszkowski@startart.pl.

 

Załączniki:

 

1. Zapytanie ofertowe

 

2. Formularz oferty

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 

Agencja Reklamowa „START” Ireneusz Wytkowski informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wyboru wykonawcy w trybie zasady konkurencyjności dla zakupu usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej opracowania udoskonalonego produktu w postaci reklamy outdorowej z funkcją dynamicznego oświetlenia krawędzi zewnętrznych wraz z systemem wytwarzania i magazynowania energii i możliwością zdalnej konfiguracji (zapytanie ofertowe nr 1/2016) w oparciu o wskazane kryteria została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J i J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Grafika na pojazdach to świetny i skuteczny sposób aby stać się widocznym i rozpoznawalnym. Reklama na samochodach pracuje 24 godziny na dobę przez cały rok!

Energia, barwa i rozmach ożywią najbardziej mdły przekaz. W czasach krzykliwej reklamy, umiejętność wyróżnienia się gwarantuje przewagę. Od 24 lat nasze nieszablonowe koncepcje, realnie zwiększają Twój zysk i zbliżają do odbiorcy.

RODO
Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie RODO.
Pełna treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE odnośnie RODO dostępna tutaj.