Fundusze UE

Informujemy o podpisaniu Umowy o dofinansowanie na realizację projektu pt. „Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu świadczenia usług w Agencji Reklamowej Start Remigiusz Wytkowski w Bydgoszczy” w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla Innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.