Reklama wewnętrzna

1

Indoor

1

Reklamy wewnętrzne charakteryzują się ogromną różnorodnością form oraz możliwością zastosowania delikatnych materiałów.
Wewnętrzne oznaczenie punktu handlowego, siedziby firmy, stoiska targowego, eventu jest kluczowe przy zapamiętaniu marki, czy będzie ona postrzegana pozytywnie i profesjonalnie.

roll-upy
roll-upy
standy
standy
ścianki
ścianki
potykacze
potykacze

Obszar działania

2

Nasze doświadczenie, nowatorskie pomysły pozwalają dopasować i stworzyć odpowiednie otoczenie dla prowadzonych działań zarówno biznesowych jak i kulturalnych czy sportowych. Proponujemy zarówno standardowe rozwiązania jak materały POS, roll-upy, ścianki tekstylne, ale także nietypowe wg autorskich projektów zróżnicowane gabarytowo.

2